Lithium ano, ale jen když pomůže kraji

Admin Příběhy z kraje

Lithium ano, ale jen když pomůže kraji

(12. července 2021) Největší evropské zásoby lithia se nacházejí v našem kraji, v oblasti bývalého dolu na Cínovci. Těžba nerostů je součástí krušnohorské historie, ostatně ochrana UNESCO části Krušných hor se vztahuje právě na hornické památky. Spojenci hlubinnou těžbu rudy podpoří, pokud nenaruší přírodu a kraji přinese významný ekonomický prospěch.

Lithia si horníci v minulých stoletích nevšímali, pro tehdejší průmysl nemělo praktický užitek. S rozvojem elektromobility a bateriových zdrojů ale může být „cínovecký poklad“ vzpruhou pro celý kraj.

Michal Kučera na Cínovci. Kameny s lithiem jsou u bývalého cínového dolu na každém kroku.

Ve hře jsou dva způsoby, jak na Cínovci získat kov, který je součástí baterií. Prvním je v podstatě povrchová těžba hlušiny, tedy vytěženého materiálu z bývalého hlubinného dolu.
„To místo si dnes už vzala příroda a znamenalo by to vykácet stromy a zničit kus krajiny. Není taky zatím jasná technologie, jak z hlušiny získat dostatečné množství lithia. Tenhle projekt by myslím našemu kraji a jeho přírodě neprospěl,“ vysvětluje vystudovaný báňský inženýr a spojenecký radní pro regionální rozvoj a venkov Michal Kučera.

Michal je také jedním z iniciátorů petice za vyhlášení CHKO Krušné hory, a tak není divu, že stejně jako další Spojenci podpoří jen šetrné způsoby těžby a zpracování vytěženého materiálu.

„Hlubinné těžbě lithia v Krušných horách se nebráníme, ale chceme, aby firma Geomet zajistila, že těžba včetně dopravy materiálu zamýšleným produktovodem nebudou mít negativní vliv na obce, krajinu a životní prostředí. Požadujeme proto takové řešení, včetně komplexní studie EIA, které zajistí území dostatečnou ochranu,“ říká Michal Kučera.

Spojenecký radní pro regionální rozvoj vedl jednání se zástupci těžební firmy, kteří deklarovali, že dobývání rud bude ekologicky co nejšetrnější. A tak třeba naftové agregáty nahradí elektřina z čistých zdrojů a doprovodné stavby těžební věže budou zapadat do krajinného rázu. Zpracování rudy nebude probíhat přímo v horách, ale na bývalé hnědouhelné výsypce, kam lithiovou rudu z hor dopraví uzavřený produktovod.

Kromě dodržení přísných ekologických požadavků Spojenci chtějí, aby lithium pro náš kraj bylo skutečným ekonomickým přínosem. Proto podporují záměr, aby v našem kraji byla postavena výrobna baterií, tzv. Giga Factory. Narozdíl od uhlí, které se jen vytěží a spálí, by se lithium u nás mělo zpracovat až do výsledného produktu s vysokou přidanou hodnotou. Vize, že Ústecký kraj nemá být jen levnou montovnou se díky zásobám lithia může začít naplňovat.

„Není možné, aby se jako v případě hnědého uhlí v kraji těžilo, ale region se stále řadil k těm nejchudším se zanedbanou infrastrukturou. Dobývání a zpracování rud z Cínovce musí znamenat ekonomickou vzpruhu pro celý region,“ popsal spojenecký náhled na věc Michal Kučera, který už jako poslanec prosazoval zvýšení místních poplatků z vydobytého hnědého uhlí a další surovin.

A co vy, jste pro těžbu cínoveckého lithia?

Sdílejte tento článek