TZ: Chceme udržitelný rozvoj hor, shodli se zástupci krušnohorských krajů

AdminPříběhy z kraje

TZ: Chceme udržitelný rozvoj hor, shodli se zástupci krušnohorských krajů

(9. prosince 2021, Boží Dar) Náměstci karlovarského a ústeckého hejtmana Vojtěch Franta a Jiří Řehák, karlovarská krajská uvolněná zastupitelka Markéta Monsportová, zástupci inovačních center a krajských kreativních sítí se v Božím Daru dohodli na postupu při šetrném rozvoji Krušnohoří. Pomoci k tomu má společná destinační agentura nebo zapojení krušnohorských tvůrců a patriotů.

Setkání delegací z Ústeckého aKarlovarského kraje v Božím Daru.

„V poslední době bohužel přibývá stavebních záměrů, které mohou uškodit jedinečnosti kulturní i přírodní krajiny Krušnohoří. Jsem rád, že jsme se na setkání v Božím Daru napříč kraji shodli na tom, že rozvoj Krušných hor musí být v souladu se zájmy místních obyvatel a bez negativních dopadů na životní prostředí,“ vysvětlil náměstek ústeckého hejtmana Jiří Řehák a dodal, že výsledkem božídarského setkání je stanovení harmonogramu k založení společné destinační agentury. „Ta by od poloviny příštího roku měla pokrýt celou oblast Krušných hor, koordinovat rozvojové aktivity a být budoucím partnerem státu při případném zřízení CHKO Krušné hory,“ upřesnil hejtmanův náměstek s gescemi turistický ruch a kultura.

„Oba krušnohorské kraje už vloni schválily společné memorandum o rozvoji cestovního ruchu, které deklaruje citlivý přístup k rozvoji nejen Krušných hor. Krušnohoří je čím dál častějším turistickým cílem i vyhledávaným místem k bydlení, a je tak třeba posílit stávající infrastrukturu. Těší mě, že v obou krajích uvažujeme stejně a na několikahodinovém středečním jednání jsme došli k tomu, jak zajistit kvalitu změn a jejich dlouhodobou udržitelnost,“ vysvětlil náměstek hejtmana Karlovarského kraje Vojtěch Franta, který je mimo jiné zodpovědný za cestovní ruch. Zástupci obou krajů se shodli na aktivním zapojení obyvatel Krušnohoří a tvůrčích talentů.

Kostel v Božím Daru prochází rekosntrukcí. A vypadá to, že dost zdařilou.

To více vysvětlila karlovarská uvolněná zastupitelka Markéta Monsportová, které krajské zastupitelstvo svěřilo agentu cestovního ruchu a kulturních a kreativních odvětví. „V poslední době se i v České republice čím dál častěji mluví o silném transformačním potenciálu tzv. kulturních a kreativních odvětví. Krušné hory jsou známy tradicí uměleckých řemesel jak výroba hraček nebo paličkování. Víme, že i dnes tu žije mnoho aktivních a kreativních lidí a ty chceme aktivně zapojit do citlivé proměny Krušnohoří. Brzy začneme aktivní horaly a horalky vyhledávat a společně s nimi začneme spolupracovat na smysluplném rozvoji hor,“ uvedla Monsportová.

Společné mapování a vyhledávání talentů zajistí právě vznikající krajské kreativní sítě, Kreativní.uk v Ústeckém a 4K v Karlovarském kraji.

sdílejte tento článek