TZ: Kraj objednal provoz na Kozí dráze a chce přísné podmínky pro těžbu lithia

AdminPříběhy z kraje

TZ: Kraj objednal provoz na Kozí dráze a chce přísné podmínky pro těžbu lithia

(2. června 2021, Ústí nad Labem) Ústecký kraj objedná dopravu na tzv. Kozí dráze, podkrušnohorské železniční trati, která byla roky mimo provoz. Krajští radní dnes také dali usnesením najevo, že těžbu lithia na Cínovci podpoří jen v případě, že nenaruší životní prostředí.

„Obnovení provozu na Kozí dráze byl náš předvolební slib. Přes mnohaměsíční složitá vyjednávání se Správou železnic, dopravci, s vedením obcí a zástupci spolků jsme se dnes dostali k tomu, že kraj potvrdil své předchozí rozhodnutí a objedná turistickou přepravu osob mezi Děčínem a Telnicí. Výletní vlaky na turisticky atraktivní trati pod Krušnými horami by mohly vyjet už na podzim, kdy se slaví 150 let od založení Kozí dráhy,“ uvedl Jiří Řehák (Spojenci / JsmePRO!), náměstek hejtmana s gescí kultura a cestovní ruch.


Podle něj je teď na Správě železnic, aby zajistila zprovoznění trati, které byla dlouhá léta zanedbávaná. „Během několika let by mohl být obnoven provoz po celé délce trati od Telnice až do Oldřichova u Duchcova i přes Krupku, jejíž hornické památky jsou na seznamu UNESCO,“ upřesnil Řehák.

Kozí dráha

„Těžbě lithia v Krušných horách se nebráníme, ale chceme, aby firma Geomet zajistila, že těžba včetně dopravy materiálu zamýšleným produktovodem nebudou mít negativní vliv na obce, krajinu a životní prostředí. Požadujeme proto takové řešení, včetně komplexní studie EIA, které zajistí území dostatečnou ochranu,“ vysvětlil radní pro regionální rozvoj Michal Kučera (Spojenci / TOP 09).
Dodal, že pro něj je také klíčové, aby dobývání lithia mělo pro dotčené území ekonomický přínos.

Lithium

„Není možné, aby se jako v případě hnědého uhlí v kraji těžilo, ale region se stále řadil k těm nejchudším se zanedbanou infrastrukturou. Dobývání a zpracování rud z Cínovce musí znamenat ekonomickou vzpruhu pro celý region,“ vysvětli Kučera, který stojí za peticí za vyhlášení CHKO Krušné hory a jako poslanec prosazoval zvýšení místních poplatků z vydobytého hnědého uhlí a další surovin.

Krajští radní vzali na vědomí dopis od vedení obce Krupka vyjadřující nesouhlas s těžbou.

Sdílejte tento článek