TZ: V Ústeckém kraji se chystají investovat do lidí, síť tvůrčích center pomůže k přeměně uhelného Severozápadu

Admin Příběhy z kraje

TZ: V Ústeckém kraji se chystají investovat do lidí, síť tvůrčích center pomůže k přeměně uhelného Severozápadu

(28. června 2021, Ústí nad Labem) Až patnáct tvůrčích center po celém Ústeckém kraji se zapojí do proměny oblasti, která přechází od uhelné energetiky k novým odvětvím. Vznik a provoz kreativních spotů by měly zpočátku podpořit fondy EU v rámci tzv. spravedlivé transformace. Cílem je zvýšit atraktivitu kraje, zpomalit odliv mozků a zvýšit zaměstnanost v kulturních a kreativních odvětvích od rukodělných řemesel po herní a filmová studia.

Jiří Řehák, náměstek hejtmana, gesce kultura a cestovní ruch Foto: Tomáš Lumpe

V poslední červnové pondělí se kreativci z celého kraje, náměstek hejtmana Jiří Řehák, zástupkyně Inovačního centra ÚK, ústecké pobočky CzechInvest nebo místní univerzity sešli v ústeckém Veřejném sále Hraničář, aby dohodli podrobnosti fungování vznikající tvůrčí sítě.

„Nevytváříme žádný umělý eurodotační projekt, ale vycházíme z potenciálu místních kulturních spolků, kreativních firem a tvůrčích talentů. Kulturní a kreativní odvětví už dlouhá léta pozitivně proměňují image průmyslových regionů v Evropě a pokud jde o HDP, tak mají přinejmenším stejný ekonomický přínos jako tradiční průmysl. Pokud chceme udržet v kraji mladé lidi, je třeba dát jim příležitost k seberealizaci. Všichni mluví o nutnosti investic do lidí namísto do betonu, a tohle je přesně ten případ kdy se počáteční podpora do aktivit místních talentů může kraji mnohonásobně vrátit,“ vysvětli Jiří Řehák, hejtmanův náměstek hejtmana pro kulturu a cestovní ruch.

Kreativita je narozdíl od uhlí nevyčerpatelný zdroj. Foto: Tomáš Lumpe

„Čeká nás teď rok poctivých příprav a plánovacích setkání napříč celým krajem, abychom přesně zmapovali potřeby tvůrčího sektoru a určili náplň práce kreativní spotů od Varnsdorfu po Kadaň a Louny. Budeme se inspirovat v zahraničí, neboť podpora podnikání v tvůrčích odvětvích a kultuře je byla základem proměny severu Anglie, Porúří nebo uhelného východu Francie,“ řekl ředitel Veřejného sálu Hraničář, spolku, který celou kulturní síť zaštiťuje.

„Transformační potenciál tvořivosti si uvědomujeme nejen v CzechInvestu, kde se kreativitou v podnikání už pár let zabýváme. Ministerstvo kultury nedávno zřídilo odbor pro kulturní a kreativní odvětví a připravilo národní strategii pro rozvoj a podporu kreativní ekonomiky. Těší mě, že právě v Ústecký kraj je mezi prvními, kdo se rozhodl zařadit kreativitu mezi hlavní nástroje transformace,“ uvedla Alena Hájková, ředitelka ústecké regionální pobočky vládní agentury CzechInvest.

K síti se hlásí tvůrčí lidé, spolky i firmy z celého Ústeckého kraje.„Jak uvádíme na webu kreativni.uk, kreativitu nelze vyčerpat a čím více ji používáte, tím více jí máte. Byla by chyba tenhle jedinečný zdroj nezapojit do přeměny strukturálně postižených krajů,“ uzavřela Lucie Podrápská z Inovačního centra Ústeckého kraje.

Součástí tvůrčí sítě jsou kromě ústeckého Hraničáře zatím například teplický prostor Zahálka, chomutovské spolky Kuprospěchu, Obnaženi a Ženský spolek, Zažít Roudnici jinak, Kinoklub Ostrov Litoměřice, kasárna st. Lucia Most, spolek Karschův dům v Kadani, mostecký divadelní Klub Školka, MY Litvínov z.s., děčínský Husův sbor, Místní akční skupina český sever z Varnsdorfu, Spolek přátel žatecké synagogy, Dokrajin, z. s. nebo lounský vydavatel Vladimír Drápal. Na přípravách se podílí taky fakulta umění a designu, filozofická a sociálně ekonomická fakulta ústecké univerzity.

Sdílejte tento článek