Vyjádření k personálním změnám v Krajské zdravotní

Admin Příběhy z kraje

Vyjádření ke změnám v Krajské zdravotní a. s.

Vítáme, že představenstvo Krajské zdravotní (KZ) velmi rychle vyhodnotilo situaci a ihned reagovalo na chybné manažerské kroky ředitele Chodackého jeho odvoláním z funkce. Spojenecký zástupce v představenstvu, pan Šedlbauer, nás informoval, že to bylo jediné správné rozhodnutí.

Pokud by se v následujících dnech ukázalo, že odvolaný ředitel uzavřel i další nestandardní smlouvy, budou muset být zrušeny. Pevně doufáme, že již zrušené poradenské smlouvy nebyly zamýšleny jako fiktivní, o vysvětlení jsme požádali koaliční partnery z hnutí ANO.

Nemocnice v Ústí nad Labem

Na uvolněnou manažerskou pozici musí být v transparentním výběrovém řízení vybrán/a profesionál/ka, který/á provede krajské zdravotnictví těžkým obdobím pandemie. Musí to být člověk schopný efektivně pracovat na zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní péče v našem kraji. Na tom panuje v radě kraje shoda.

Období, kdy byl kraj veden postranními úmysly a zákulisními hrami, už skončilo. To dokazuje i rychlá reakce představenstva KZ.

Odvolán byl také předseda představenstva KZ. Odpovědnost za krajské zdravotnictví po volbách plně převzalo hnutí ANO, což respektujeme a do personálního zemětřesení v představenstvu jsme dnes na radě kraje nezasahovali. Do budoucna se však budeme snažit, aby se obsazení této pozice řídilo vysokými profesními nároky a bylo předmětem širší politické shody.

Sdílejte tento článek