Litoměřicko: Noví krajští zastupitelé rozhodnou i o trase rychlovlaku

Admin Příběhy z kraje

Litoměřicko: Noví krajští zastupitelé rozhodnou i o trase rychlovlaku

Politika kraje může rozhodovat o osudu lidí i v těch nejmenších vesničkách. Příkladem může být plánovaná vysokorychlostní trať Praha – Drážďany, která přes náš kraj v budoucnu povede. Nejnovější návrh ji ovšem vede skrze několik vesnic na Litoměřicku a přes hodnotnou zemědělskou půdu, což zaskočilo místní starosty a zemědělce.

Jedním z těch, kteří se aktivně postavili proti této variantě, je i předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Jaroslav Šebek a kandidát Spojenců pro kraj z litoměřického regionu. Jak podotýká, proti vysokorychlostní trati samotné nic nemá. „Chápeme, že kvalitní železniční spojení je potřeba. Je jen otázka, za jakou to bude cenu. Omezení života obyvatel, znemožnění rozvoje obcí a likvidace zemědělské půdy, to je podle nás cena příliš vysoká,“ říká na adresu poslední představené verze.

Sedlák a Spojenec Jaroslav Šebek

O nové variantě trati, v pořadí třetí, se místní dozvěděli až začátkem léta. Oproti předchozím dvěma vybočuje z původně plánovaného koridoru, vede obloukem po pravém břehu Labe a protíná tam obydlenou krajinu i lány úrodných polí. „Trať by regulérně rozdělila několik obcí, což negativně ovlivní životy zdejších lidí a omezí i další rozvoj vesnic. Zároveň vede přes pozemky s nejhodnotnější zemědělskou půdou, kterou tu máme. Tím by je prakticky zlikvidovala,“ upozorňuje Šebek. Navíc je část železniční trati navržena na území, které opakovaně postihují záplavy.

A není zdaleka sám, komu se tato varianta trati nelíbí. Starostové dotčených obcí dokonce založili spolek rozVRTaná krajina z.s. a chtějí společně docílit, aby Správa železnic tuto variantu ze svých plánů vyškrtla. „Informace, že by trať měla vést právě přes nás, pro mě byla překvapením,“ nechala se v médiích slyšet Marie Cimrová, starostka Chodoun a předsedkyně spolku. „Už řadu let žijeme v tom, že případná trať povede podél dálnice D8 v koridoru územní rezervy, která je zakotvená i v Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje,“ dodává.

Kritizovaný návrh je třetí variantou železniční trasy mezi Roudnicí nad Labem a Litoměřicemi, která byla představena teprve nedávno. První dvě varianty už jsou známé dlouho. Jde o část plánované vysokorychlostní trati Praha – Drážďany, zkrácené označení je VRT 4. Na tuto zkratku odkazuje i spolek.

Právě její vesnici, stejně jako nedaleké Polepy či Křešice, by trať rozdělila. Část obyvatel by se pak ocitla oddělená od zbytku obce, kde se nachází veškerá občanská vybavenost. „Navíc by trať fatálně zasáhla do jediných ploch, na kterých se můžeme jako obec rozvíjet,“ potvrzuje Šebkova slova starostka Cimrová.
A hodně bude záležet právě na politicích z kraje, kteří budou za měsíc zvoleni. Během následujících dvou let má totiž zastupitelstvo Ústeckého kraje schválit aktualizaci krajských zásad územního rozvoje. V nich by už měla být jedna z variant železniční trasy zakotvena.

Starostové, stejně jako zemědělci v čele s Jaroslavem Šebkem, chtějí prosadit návrat k původním variantám trati. Ty vedou po levé straně Labe a České středohoří protínají plánovaným tunelem. „Tyto varianty už jsou prodiskutované, je to výsledek dlouhých a složitých jednání,“ připomíná Šebek.

Podporu mu již vyjádřilo ministerstvo zemědělství, reakce sbírá také z dalších státních, krajských i okresních institucí.

Sdílejte tento článek