Krušné hory jako chráněná krajinná oblast. Je to dobrý nápad?

Admin Příběhy z kraje

Krušné hory jako chráněná krajinná oblast. Je to dobrý nápad?

Krušné hory jako chráněná krajinná oblast?

O krásách Krušných hor nám často píšete v anketě Váš příběh. Stále více lidí je objevuje a navštěvuje.
Mělo by se Krušnohoří stát chráněnou krajinnou oblastí?

Debatuje se o tom několik let, Krušné hory jsou zařazeny jako území vhodné pro vyhlášení chráněné krajinné oblasti. „Myslím, že by to mělo smysl. Jednotně to řeší celé území, chrání se příroda a specifický ráz krajiny. Také by lépe získávaly peníze na péči,“ říká Karolina Žákovská, která se profesně ochranou přírody roky zabývá a je dvojkou na kandidátce Spojenců pro kraj.

Vyhlášení krajinné oblasti by zvýšilo turistickou přitažlivost Krušných hor a zároveň přispělo k lepší péči o přírodu. „Je to přínos pro krajinu i lidi, kteří v oblasti žijí. Vyšší prestiž by i zvýšila hodnotu pozemků,“ říká Michal Kučera ze Spojenců.

Krušné hory

Obraz Krušných hor by se zlepšil, v hlavách některých lidí si stále nesou nálepku poškozené krajiny. Ochrana území by mohla zastavit i velké stavby či projekty, které do hor nepatří a narušily by jejich krásu. O přírodu by se starala místní správa krajinné oblasti, která dobře zná místní poměry, historii a vztahy.

S ochranou území souvisí i některá omezení, která by se dotkla místních obcí. Stupeň ochrany závisí na nastavené ochrany a rozdělení do zón.

Co je CHKO?
Chráněné krajinné oblasti jsou velká území s přirozenou přírodou, lesy a památkami. Hospodaří se v nich s ohledem na přírodu a ekologii. Česko má dnes 26 chráněných krajinných oblastí, které pokrývají patnáct procent rozlohy státu.

sdílejte tento článek