Lékařka Irena Moudrá Wünschová: Zkušenost s covidem ukazuje, co je třeba zlepšit

Admin Příběhy z kraje

Lékařka Irena Moudrá Wünschová: Zkušenost s covidem ukazuje, co je třeba zlepšit

Prvním povolebním úkolem nejen pro spojenecké krajské zastupitele bude zvládnout aktuální koronavirovou situaci. Bude třeba navýšit personální i technické kapacity v první linii. Jako Spojenci hodláme zajistit, aby kraj poskytl maximální součinnost a pomoc místním hygienickým stanicím i zdravotnickým zařízením nejen v síti Krajské zdravotní.

Irena Moudrá Wünschová

Karanténa za první vlny šíření koronaviru se dotkla všech, kterým někdo blízký onemocněl a neměli možnost se vídat. Irena Moudrá Wünschová je ošetřující lékařka na onkologickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, také působí v paliativním týmu tamtéž a v hospici v Litoměřicích.
Ústecká lékařka kandiduje za Spojence pro kraj.

S jakými příběhy jste se ve své praxi letos na jaře setkala?

Mohu uvést spousty případů umírajících a pacientů se zhoubným onemocněním, ke kterým se jejich blízcí nedostali až do smrti anebo do chvíle, kdy se dostali na oddělení paliativní péče. Také v domovech pro seniory často lidé umírali v izolaci. Někteří neviděli svou rodinu pět až šest týdnů a cítili se zrazeni. Zejména pokud šlo o pacienty s projevy demence, tak zemřeli sami ve zmatku, obklopení lidmi v ochranných oblecích a vyděšení. To považuji za kruté a nehumánní.

Sledujete ve vzdělávání na lékařských fakultách změny k lepšímu v oblasti komunikace s pacientem a etice?

Za posledních deset patnáct let se to v tomto směru ohromně zlepšilo. Přednáší se jak etika, tak komunikace s rodinou – dříve se o tom ani nemluvilo. Když se podaří, aby člověk odešel obklopen svými blízkými, ať za pomoci mobilního hospicu v domácím prostředí nebo v kamenném hospicu, je to něco krásného a obohacujícího pro všechny. V Ústeckém kraji je kamenný hospic v Mostě, další v Litoměřicích. Dlouho to vypadalo, že to bude stačit, ale ukazuje se, že tomu tak není. Velmi mě těší, že vznikají mobilní hospice, a to na Chomutovsku a Mostecku. Po jejich zřízení mnoho lidí volalo několik let.

Irena věnuje část svého času péči o umírající pacienty v litoměřickém hospici.

Jaký doporučujete postup v případě nutnosti opětovného zavedení karantény?

Rozhodně by se měla najít nějaká forma kontaktu mezi hospitalizovanými a jejich blízkými. Nesouhlasím s plošnými zákazy návštěv. Pokud návštěva dodrží stejné bezpečnostní postupy a opatření jako personál, není důvod nechávat nemocné a umírající trpět opuštěné.

Jak v tomto můžou pomoci krajští politici?

Jsem ráda, že ve Spojencích jsme se při tvorbě předvolebního programu shodli i na prioritě důstojné péče o umírající. Svým programem se voličům zavazujeme, že po volbách pomůžeme zajistit zřízení mobilních hospiců v celém kraji a postaráme se o dostupnost hospicových lůžek na Chomutovsku, Lounsku, ve Šluknovském výběžku a jinde, kde tahle hodně potřebná služba chybí.

Sdílejte tento článek